KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Nakład wyczerpany

Marian Kujawski,

WOJSKA FRANCJI W WOJNACH REWOLUCJI I CESARSTWA 1789-1815,

z manuskryptu do druku przygotował i naukowo opracował Andrzej Kosim, Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych & Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa-Londyn 2007, format A-4, oprawa twarda, ss. 404.

Marian Kujawski, syn Stanisława i Marii z Barańskich, urodził się 19 sierpnia 1921 r. w Płocku. Jak większość historyków emigracyjnych, wymaga przywrócenia historiografii polskiej.

Jego curriculum vitae uległo dramatycznej zmianie wraz z wybuchem II wojny światowej, kiedy to przyszło naszemu bohaterowi przywdziać po wielu perypetiach mundur oficera 2 Korpusu Polskiego oraz przejść przeszkolenie na "cichociemnego" - skoczka spadochronowego do okupowanego Kraju. Koniec wojny przyniósł kolejną zmianę w Jego życiu. Zmuszony do pozostania na emigracji podjął prócz pracy zarobkowej studia i w końcu działalność naukową w umiłowanej historii wojskowości.

Po wojnie wstąpił na Uniwersytet w St. Andrews w Szkocji, gdzie studiował geografię i ekonomię. W 1947 r. ukończył tę uczelnię z wynikiem bardzo dobrym. Następnie studiował na Uniwersytecie w Edynburgu, również ekonomię. Tam również ukończył studia z bardzo dobrym wynikiem. Ukochaną dziedziną wiedzy, w której uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, była jednak historia. Studiował na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie.

Pod kierunkiem prof. Mariana Kukiela napisał pracę doktorską na temat wojny na Półwyspie Iberyjskim w czasach napoleońskich. W 1956 r. otrzymał stopień doktora PUNO. W "Wiadomościach" londyńskich opublikował kilka szkiców poświęconych dziejom oręża polskiego, przeważnie w czasach napoleońskich. Ponadto napisał znakomitą rozprawę Z bojów polskich w wojnach napoleońskich. Maida-Somosierra-Fuengirola-Albuera, wydaną nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej (Londyn 1967). Praca składa się z czterech świetnych rozpraw poświęconych bitwom we Włoszech (Maida) i w Hiszpanii (3 pozostałe). Autor pracował nad przygotowaniem powyższego dzieła przez 10 lat, będąc na co dzień wykładowcą przedmiotów ogólnych w Dundee w Szkocji.

Prof. Marian Kukiel, który zaopatrzył powyższą książkę wstępem, stwierdził w nim: ten cykl czterech rozpraw powinien przeczytać każdy wojskowy polski. Wszystkie powyższe opracowania bitew, ujęte żywo, barwnie i zajmująco, zostały zaopatrzone w obszerne rozdziały poświęcone źródłom i historiografii.

Wynikiem dalszego, długoletniego, intensywnego wysiłku dr. M. Kujawskiego była obszerna, licząca około 600 stron drobniusieńkiego manuskryptu praca zatytułowana Wojska Francji w wojnach Rewolucji i Cesarstwa 1789-1815.

Zanim praca została przygotowana do druku, nastąpił zgon autora w dniu 29 czerwca 1983 r. Spoczął na cmentarzu Kirkton of Monikie koło Carnoustie w Szkocji.

Niewiele wiemy o samej pracy, kiedy powstawała, czy kiedy generalnie narodził się jej zamysł, dysponujemy bowiem na ten temat fragmentarycznymi tylko danymi, aczkolwiek wydaje się, że prace nad nią prowadził autor gdzieś około 1967-1973 r. Również nie posiadamy oryginału rękopisu, a jedynie jego kopię, która zachowała się u wdowy po autorze, p. Sheili Kujawskiej. Ogłaszamy go więc w takiej formie, w jakiej przekazała go celem wydania Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, z inicjatywy i za pośrednictwem prof. Stanisława Portalskiego, p. S. Kujawska.

Książka - kompendium wiedzy o Armii napoleońskiej - składa się z dwóch części. W pierwszej ("Organizacja, broń i barwa") Autor omawia szczegółowo zasady organizacji oraz umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie: piechoty (liniowej i lekkiej), kawalerii (karabinierów, kirasjerów, dragonów, szwoleżerów-lansjerów, strzelców konnych i huzarów), artylerii, inżynierii wojskowej, służb pomocniczych (taborów, kompanii robotniczych, służby zdrowia, intendentury, łączności i służby balonowej) i gwardii. W części drugiej ("Historia i działania poszczególnych pułków, formacji i służb") Autor prezentuje obszerne metryczki (nazwa, data, miejsce i okoliczności powstania, zarys dziejów bojowych, straty itp.) WSZYSTKICH JEDNOSTEK (163 pułki piechoty liniowej, 37 pułków piechoty lekkiej, 2 pułki karabinierów, 14 pułków kirasjerów, 7 pułków szwoleżerów, 30 pułków dragonów itd. ...) Armii Francji z lat 1789?1815, ze szczególnym wyróżnieniem WĄTKÓW POLSKICH!!!

Książka - kompendium (pierwsze tak obszerne i RZETELNE w polskiej historiografii!) niezbędna każdemu miłośnikowi historii wojskowości XIX wieku, członkom grup rekonstrukcyjnych, historykom.