KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Warszawa 2002, format B-5, oprawa twarda, ss. 190 + szkice.

CENA 30 zł + koszt wysyłki

Formularz
zamówienia
>>>>>>>>>

Oficyna Wydawnicza "Adiutor" poleca:

Aleksander Szemiel

23 BRASŁAWSKA
BRYGADA PARTYZANCKA
ARMII KRAJOWEJ
we wspomnieniach
dowódców i żołnierzy

"Dla upamiętnienia patriotycznego wysiłku mieszkańców Brasławszczyzny, zarówno tych co walczyli w szeregach 23 Brasławskiej i 24 Dryświackiej Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej, jak również tych co w konspiracji współdziałali z tymi jednostkami, a wcześniej je organizowali - warto zaproponować czytelnikom jeszcze jeden zbiór wspomnień, który mam nadzieję przyczyni się do poszerzenia wiadomości w zakresie przeżyć żołnierzy tych Brygad i ich działań partyzanckich na północnych rubieżach II Rzeczypospolitej.
Z tego małego skrawka ziemi dobrowolnie zgłosiło udział w konspiracji, a następnie w partyzantce tylu ochotników, że zostały utworzone dwie Brygady.
Niniejsze wspomnienia napisane zostały przez żołnierza 4-tej kompanii 23 Brasławskiej Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej kol. Aleksandra Szemiela ps. "Wiatr". Opisuje on w nich przeżycia partyzantów - żołnierzy, ich rozterki, trudy dnia codziennego, podporządkowywanie się rygorom stawianym im przez dowódców, poznawanie podstawowych zasad posługiwania się nieznaną często bronią, zdobywaną z narażeniem życia. Conocne, długie marsze i krótkie odpoczynki w dzień przeplatane szkoleniem - wyczerpywały fizycznie nie jednego młodego partyzanta, nie załamywały jednak duchowo i za przykładem swoich dowódców z nowym zapałem realizowali wytyczone im zadania.
Spostrzeżenia żołnierzy, zazwyczaj obiektywne i pozbawione skłonności do ubarwiania akcji - często też krytyczne dały możność poznania nurtujących ich problemów. [...]"

Waldemar Żaba ps. "Bocian"
dowódca 4 kompanii 23 Brasławskiej
Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej.


Zamówienia prosimy kierować na adres:
Oficyna Wydawnicza "ADIUTOR"
skr. poczt. 36, 00-955 Warszawa 15
fax (0-prefix-22) 621-79-17 lub e-mail:
wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl