KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Warszawa 2000, ss. 269 + mapy,
format A-5

cena 25 zł

Formularz
zamówienia
>>>>>>>>>

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"

Problem "korytarza" w stosunkach
polsko-niemieckich i na arenie
międzynarodowej 1919-1939.
Studium polityczne

Grzegorz Łukomski


Po zakończeniu I Wojny Światowej, decyzją traktatu wersalskiego, restytuowano niepodległe państwo polskie. Wśród innych ziem wchodzących w skład Odrodzonej Rzeczypospolitej, przyznano Polsce Pomorze Gdańskie oraz suwerenny dostęp do Bałtyku. Dla Niemiec, od początku negujących sens odtworzenia niepodległej Polski, nie do zaakceptowania był w szczególności fakt posiadania przez wschodniego sąsiada niezależnego dostępu do morza. Obszar ten, zwany w propagandzie niemieckiej "korytarzem" stał się wkrótce osią konfliktu politycznego obu państw, trwającego z różnym natężeniem przez całe międzywojenne dwudziestolecie. Niemcy z dużym powodzeniem usiłowały podważyć polskie prawa do Pomorza i zdeprecjonować polską na tym terenie obecność, a także zainteresować problemem europejską i światową opinię publiczną - przekonać ją o doznanej w Wersalu "krzywdzie". W kwestii podważania postanowień wersalskich współpracowały też ze Związkiem Sowieckim. Szczególne nasilenie propagandowej akcji miało miejsce od połowy lat dwudziestych. W drugiej połowie lat trzydziestych natomiast problem "korytarza" stał się jednym z kluczowych elementów dyplomatycznej gry państw europejskich, a wkrótce stał się dla III Rzeszy formalnym pretekstem do rozpętania II Wojny Światowej.

Historyczno-polityczne studium dr. Grzegorza Łukomskiego prezentuje po raz pierwszy w sposób pełny i wieloaspektowy jeden z najistotniejszych problemów europejskich lat 1919-1939.